user_mobilelogo

DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI!

Vážení rodiče,

v měsíci říjnu v tomto roce došlo opět k vyhlášení nouzového stavu a zákazu osobní přítomnosti žáků ve školách. S ohledem na vývoj epidemie v České republice vyhlášení již nepředstavovalo pro většinu z nás překvapení, potíže však každopádně. Všichni si uvědomujeme, v jak složité situaci se nacházíte a kolik úsilí Vás stojí skloubit pracovní život s rodinným, v kterém teď vystupujete i v roli učitelů, asistentů a podporovatelů Vašich dětí. Na školách se všichni poctivě připravovali, neboť předvídali, že k distanční výuce budou muset opět přistoupit. Oproti jaru je situace v dobrém slova smyslu významně odlišná. Školy jsou technicky vybavené, pedagogové jsou proškoleni, prostředí pro on-line distanční výuku je vyučujícím i žákům známé, ALE BEZ VÁS RODIČŮ BY TO PŘESTO NEŠLO.  Děkujeme Vám za příkladnou spolupráci a komunikaci se školou, za podporu a čas, který věnujete Vašim dětem a za velmi ztížený výkon práce z domova s dětmi za zády na on-line výuce.

DĚKUJEME!

16 bannerobedy2     logo eu logo_kraj.png     

MSMT.jpg sfzp.jpgenglishme-logo-transparent.pngsfzp2.jpgo2_chytra_skola.jpg   NPO.png          mezacek.jpg  NextGenerationEU.png