user_mobilelogo

Základní škola a Mateřská škola Meziboří děkuje touto cestou všem fyzickým i právnickým osobám, které poskytly finanční nebo jinou pomoc formou sponzorského daru. Někteří dárci reagovali na současnou tíživou situaci poskytnutím ochranných a zdravotnických prostředků (především v prvních dnech jarní epidemie velmi cenné a takřka nedostupné dezinfekce; později i respirátorů, roušek apod.), jiní podpořili školu cílenou finanční podporou školních akcí.

Jmenovitě se jedná firmy Allkon s.r.o., Flexill s.r.o., GP MONT s.r.o., Marius Pedersen a.s., Rohrbach s.r.o., SVAMP s.r.o., Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s. a Vršanská uhelná, a.s. Školu sponzorovaly i soukromé osoby, Mgr. Denisa Poživilová a Bc. Olga Francová, výrazně se podílela i Nadace UNIPETROL.

Všechny takto získané prostředky byly a jsou využívány beze zbytku k prospěchu a pro potřeby žáků školy. Velmi si vážíme přízně, kterou nám lidé zachovávají i přes dlouhé období karantén a distanční výuky; o to cennější to pro nás je na pozadí některých urážlivých prohlášení, že současný stav znamená pro učitele prostě další prázdniny. Všichni zasvěcení vědí, že máloco je tak daleko od pravdy, a my děkujeme všem, kteří to školám dávají najevo například nejrůznějšími dary a nabídkami pomoci.

16 bannerobedy2     logo eu logo_kraj.png     

MSMT.jpg sfzp.jpgenglishme-logo-transparent.pngsfzp2.jpgo2_chytra_skola.jpg   NPO.png          mezacek.jpg  NextGenerationEU.png