user_mobilelogo

Informace k domácímu vzdělávání po dobu Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 10.března 2020: žáci se vzdělávají doma podle metodických pokynů svých učitelů. Komunikace mezi žáky a učiteli probíhá v prvé řadě prostřednictvím el.žákovské knížky http://sis.wms.cz/mezibori/login/?. Podle situace a vlastních zkušeností jednotlivých učitelů mohou být využity i další nástroje – e-mail, google učebna / on-line třída, on-line učebnice (např.www.novaskoladuha.cz/certifikaty-domaci-vyuka-2020) , mimořádně zařazené vzdělávací programy v televizi (především UČÍtelka na ČT2)atd.. Protože osobní kontakt / konzultace nejsou s ohledem na situaci možné, žádáme rodiče a žáky, aby pravidelně sledovali informace na el.Žk, jejímž prostřednictvím lze s vyučujícími i komunikovat; v případě nutnosti využijte prosím odkazy na pracovní e-mailové adresy jednotlivých učitelů ( v sekci škola–zaměstnanci ). Děkujeme za spolupráci, díky které současnou situaci zvládneme k prospěchu nás všech.“

16 bannerobedy2 logo eu  vzp certifikati2 mezacek.jpglogo_kraj.png  sfzp2.jpg  sfzp.jpg englishme-logo-transparent.png