user_mobilelogo

V souladu s Harmonogramem uvolňování (viz http://www.msmt.cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-v-oblasti-skolstvi  )  zajistí ZŠ a MŠ Meziboří od 11.května 2020 pro žáky připravující se na přijímací zkoušky na střední školy účast ve škole a od  25.května 2020 vzdělávací aktivity pro žáky I.st. V obou případech budou žáci zařazeni do skupin po max.15, toto rozřazení bude neměnné. Skupiny nemusí souhlasit s rozdělením do tříd! Žákům, kteří se zúčastní dopoledních aktivit, je možné objednat ve školní jídelně oběd. Ranní provoz školní družiny je zrušen, odpolední aktivity pro žáky I.st. zajišťují paní pedagogičtí pracovníci, opět v neměnných skupinách, přesnější rozvrh bude upřesněn podle zájmu rodičů. Aktivity mimo areál školy však nejsou možné. Zákonní zástupci žáků, kteří se zúčastní dopoledních aktivit, musí podepsat a ve škole doručit Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění; žák také musí mít s sebou minimálně 2 roušky a sáček na uložení použité roušky a je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla – jejich opakované nedodržování po prokazatelném upozornění zákonného zástupce je důvodem pro vyřazení žáka ze skupiny.

16 bannerobedy2 logo eu  vzp certifikati2 mezacek.jpglogo_kraj.png  sfzp2.jpg  sfzp.jpg englishme-logo-transparent.png