user_mobilelogo

Vážení rodiče, v souvislosti s uvolňováním tzv. Mimořádného opatření (č. j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 ) dochází k organizačním změnám v provozu školy. Při jejich stanovení vycházela škola z manuálu OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 (viz též http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss).


Ten mimo jiné obsahuje pokyny, že vzdělávání probíhá v neměnných skupinách s maximálním počtem 15 žáků, a to jak v dopolední, tak i odpolední části. Zároveň byl stanoven cíl dopolední části - zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Jedná se tedy především o hlavní vzdělávací obsah, který je žákům zadáván i formou vzdělávání na dálku. Vzdělávací aktivity zajišťují pedagogičtí pracovníci. V dopolední části mohou vzdělávací a výchovnou činnost ve skupině zajistit i vychovatelé nebo asistenti pedagoga. Asistent pedagoga provádí mj. vzdělávací a výchovnou činnost směřující k získávání a upevňování vědomostí, dovedností a návyků žáků 1. stupně základní, a to na základě rámcových pokynů učitele vydaných v rámci výuky na dálku (toto ošetřuje ad hoc vyhláška MŠMT).

Z toho vyplývá:

Od 11.května 2020 probíhá příprava přihlášených žáků 9.ročníku na přijímací zkoušky a to v rozsahu 2 hodin 4 dny v týdnu. Vzhledem k počtu přihlášených byly ustanoveny dvě skupiny (10 a 9 žáků); oběd absolvují žáci samostatně.

Od 25.května 2020 bude probíhat výuka přihlášených žáků I.st. Vzhledem k tomu, že se k výuce ve škole přihlásila necelá čtvrtina dětí, byli žáci rozděleni do 4 skupin. S výjimkou I.A a I.B, kde se výuky především čtení a psaní ujmou samy třídní učitelky, povedou dopolední i odpolední činnost vesměs paní vychovatelky a paní asistentky, které budou pracovat podle pokynů třídních a tempem odpovídajícím souběžně probíhající distanční výukou. Organizace výuky bude rodičům rozeslána v podobě manuálu do elektronické žákovské knížky.

16 bannerobedy2 logo eu  vzp certifikati2 mezacek.jpglogo_kraj.png  sfzp2.jpg  sfzp.jpg englishme-logo-transparent.png