Vedení školy
  Ředitel Jan Peška (Ze)
  Zástupce ředitele Jiří Bílek (Čj, De)
 
  Třídní učitelé I.stupně           / vyučující předmět
   1.A Karin Fröhlichová       - vlastní fotogalerie třídy          (od září 2013 )
   1.B -  Zuzana Blažková                                                                  
   2.A Pavla Vopatová          - vlastní webové stránky třídy
   2.B -  Šudomová Dana                                                                    (? - 2006 a od září 2013 )
   3.A Jaroslava Gallová    
   3.B  - Veronika Drábková     - vlastní webové stránky třídy
   4.A Kateřina Pešková
   4.B -  Liběna Vokounová  
   5.A Jana Pacinová            - vlastní webové stránky třídy
   5.B -  Darina Kadlecová        - vlastní fotogalerie třídy                 
 
  Třídní učitelé II.stupně     / vyučující předmět
   6.A  -  Martina Procházková / Ma, Inf, On, Ze, Pč
   6.B  -  Denisa Brandtová / Ma, Ch, On, Vv
   7.A  -  Tomáš Petrmichl / Ma, Fy, vZ, Inf, On
   7.B  -  Ladislav Bencs / Př, Inf, On, Pč, Fy (od 09/2016)
   8.A  -  Dáša Kunkelová / Aj, On, Vpov
   8.B  -  Veronika Řeháková / Aj, Nj, vZ
   9.A  -  Irena Patková / Aj, Nj, vZ, Vv, On
   9.A  -  Alena Lencová / Dě, Čj, Vv, On
 
  Učitelé bez třídnictví         / vyučující předmět
  Alena Lencová / Dě, Čj
  Arron Larson / konverzace Aj (od 09/2013)
  Jiří Drtil / Nj, Aj, vZ, Př
  Vojtěch Šrůma / Tv, Ch (od 1/2016)
  Pavla Vitoušková / Čj, Pč, Hv (od 9/1997)
 
  Vychovatelky
  Kateřina Císařovská vychovatelka (od 9/2009)- v současné domě na MD
Facebookový profil
  Jana Šrůmová vychovatelka
  Renáta Uhlířová asistentka pedagoga (od 09/2016)
Fotogalerie výtvarného kroužku
  Martina Hrašnová vychovatelka, asistentka pedagoga
  Alena Urbánková vychovatelka- v současné době na MD
Facebookový profil
  Dominika Nosková vychovatelka (od 9/2017)
  Jaroslava Rozsypalová vychovatelka (od 9/2016)
 
  Správní zaměstnanci školy -  profese
  Věra Rožková ekonomka
  Petra Kovářová účetní ( od září 2013 )
  Michal Stehlík školník ( od září 2005 )
  Otakar Šrůma údržbář
  Jan Bouzek  vedoucí ŠJ, kuchař ( od listopadu 2013)
  Tomrlová Jaroslava kuchařka (od 1/2018)
  Ivana Pavlejová kuchařka (od 9/2017)
  Hana Jarošová kuchařka ( leden 2015 )
  Hannelore Troníčková  pomocná kuchařka,kantýnská, uklízečka ( leden 2005 )
  Věra Konvičná    uklízečka ( od září 2014 )
  Ivana Trilčová  uklízečka
  Anna Šemrová uklízečka
 
 
    Kolegyně na mateřské dovolené
 
    Učitelé, kteří přestoupili na jinou školu či jinou profesi
  Alena Popelková - asistentka pedagoga (od září 2018 do června 2018)
  Petra Wolejníková - učitelka Ze, Př, Tv (od září 2016 do srpna 2018)
  Matina Kopecká  - asistentka pedagoga Vpov (od září 2015 do srpna 2017 )
  Pavel Kopecký  - učitel Ma, Che (od září 2002 do srpna 2016 )
  David Kadlec  - učitel Ma, Che (od ledna 2016 do června 2016 )
  Marian Angelkov - učitel Hv (od února 2013 do června 2014 )
  Lucie Kaftanová - učitelka 1.stupně ( září 2008 - červen 2012 )
  Denisa Schejbalová   Hv , Nj  ( 1.9.2003 - 30.8. 2004 , od 1.9.2005 - 30.6.2011)
  Martin Česal  - učitel informatiky  ( od 1.9.2010 - červen 2011 )
  Radka Janouchová - učitelka 2.stupně Aj  ( září 2002 - červen 2008 )
  Marcela Englická     - učitelka 2.stupně Aj  ( září 2007  - červen 2010)
  Vít Petrmichl          - učitel 2.stupně - PC ( září 2007 - červen 2010)
  Pavla Nováková    - učitelka 2.stupně Aj  ( říjen 2007 - červen 2008 )
  Jiří Vlček                - učitel 2.stupně Ma, Che  ( září 2002 - srpen 2007)
  Michaela Valentová - učitelka 2.stupně Aj, Vv  ( říjen 2005 - srpen 2007)
  Lenka Malá            - učitelka 2.stupně Vv  ( září 2006 -  srpen 2007 )
  Lukáš Veselý          - učitel 2.stupně  PC, Př  ( 2006 - srpen 2007 )
  Drahuše Nová        - učitelka 1.stupně Nj ( srpen 2007 )
  Jarešová Hana      - učitelka 2.stupně Nj ( srpen 2006 )
  Petra Šináglová      - učitelka 1.stupně ( srpen 2006 )
  Václav Hříbal         - učitel 2.stupně Fy,Che ( září.2004 - srpen 2005 )
  David Homola       - učitel 2.stupně Hv ( září 2004 - srpen 2005 )  
  Pavlína Fejfarová - učitelka 1.stupně ( srpen 2005 )
  Petra Kroupová    - učitelka 1.stupně ( srpen 2004 )
 
    Učitelé v důchodovém odpočinku
  Milena Čížková     - učitelka 2.stupně - Čj, Ov  - ( červen 2015 )
  Josef Půža   - učitel 2.stupně - Tv, Pč - (1998 - červen 2015 )
  Ludmila Matějíčková  - učitelka 2.stupně - Nj, Aj - ( prosinec 2013 )
  Ivana Marksová   - vychovatelka - ( červenec 2013 )          V 7.6.2013  
  Jiřina Zetková          - učitelka 1.stupně - ( červen 2011 )
  Dagmar Kubátová   - učitelka 2.stupně - Př ( červen 2009 )
  Vlasta Ledinská       - učitelka 2.stupně - Nj ( červen 2009 )
  Jana Ženíšková      - učitelka 2.stupně - Vv, Ma ( červen 2006 )
  Pavla Komanová   - učitelka 2.stupně - Tv, Pč, Vv ( srpen 2005 )
  Božena Pavlů        - učitelka 1.stupně ( červen 2004 )
  Jaroslav Rubín       - učitel 2.stupně - Fy, Che ( červen 2004 )
  Jana Procházková   - učitelka 2.stupně - Čj,Ov ( červen 2004 )
  Stanislava Matějková - ředitelka školy ( srpen 2003 )
  Vlastimil Podlena       - učitel 2.stupně - Hv ( červen  2003 )     V 14.8.2015
  Gertruda Čachotská  - učitel 1.stupně - Hv ( červen  2003 )  V 27.3.2012
 
    Bývalí zaměstnanci školy
  Šárka Büttnerová - kuchařka (od srpna 2018 do června 2018)
  Alena Vlčková - ekonomka (od září 2005 do června 2018)
  Lenka Manertová - kuchařka(1988 - 12/2017)
  Andrea Schlehoferová - vychovatelka ( září 2014 - červen 2016 )
  Martin Dlouhý - ICT technik ( září 2013 - srpen 2014 )
  Rudolf Nový     - kuchař ( leden - červen 2014 )
  Vlasta Holečková    - uklízečka (? - červen 2014)
  Ivana Kratochvílová - vedoucí ŠJ, kuchařka ( červenec  2007 - listopad 2013)
  Eva Syřišťová - ekonomka a účetní ( září 20012 z MŠ - červen 2013 )
  Lidmila Fejfarová - uklízečka ( březen 2005 - červen2012 )
  Veronika Krnáčová - volnočasová asistentka ( září 2009 - leden 2010 )
  Jana Koblížková   - školnice ( 15.7.1997 do prosince 2007 )
  Helena Macháčková - vedoucí ŠJ, kuchařka (1.7.1996 -  červen  2007 )
  Jaroslav                 - pomocný údržbář ( 1.9. 2004 - 1.7.2007 )
  Eduard Bažant V    - údržbář ( září 2005 - březen 2007 )
  Jaroslav Neubert ml. - údržbář (1.2. 2005 - 28.2.2006 )
  Jana Kudrnová  - ekonomka ( srpen .2005 )
  Jana Klemešová - volnočasová asistentka ( 1.3. 2005 - 30.8.2005 )
  Jaroslav Horák - údržbář ( duben 2005 )
  Bronislava Miškovská - uklízečka ( březen 2005 )
  Jan Stibůrek - volnočasový asistent ( leden 2005 )
  Květa Spaská   - pomocná kuchařka ( listopad 2004 )
  Petr Knobloch ml.  - civilní služba ( leden 2004 )
  Eva Husmanová     - uklízečka  ( září 2003 )
  Jana Holubová       - kuchařka ( červen  2003 )