Pokud zde poznáte některý z předmětů, který jste ztratili - vyzvedněte si jej ve školní družině nebo se dotázejte v  ředitelně školy  !!!

Ztráty a nálezy z letního dětského tábora Orlovice 2016

Tyto věci je možné vyzvedávat v kanceláři školy nejpozději do konce září 2016,
 poté budou věci vyhozeny.